fbpx

Communicatie- & Marketingplannen

Communicatie- & Marketingplannen, Waddinxveen, Communicatie, Design, Vormgeving, teksten, schrijven, het grootste communicatiebureau van waddinxveen, gouda, boskoop, reeuwijk, interviews, teksten, print, magazines, fotografie

Communicatieplan en marketingplannen

Als duidelijk is wat je wilt bereiken met jouw communicatie en marketing, vertalen wij dat in uitvoerbare (jaar)plannen. Meestal is dat een mix van digitale en hardcopy producten, opvallende evenementen en bijeenkomsten, advertenties en ‘free publicity’. Door onze creatieve en pragmatische insteek hebben de plannen maximaal effect en passen ze goed binnen het beschikbare budget.

  • Communicatieregisseur

    Modern communiceren vraagt om specifieke expertise. En dat is doorgaans een ander vak dan waarin onze opdrachtgevers actief zijn. Als communicatieregisseur nemen wij graag de zorg op ons om de in- en externe communicatie in goede banen te leiden. Wij zorgen ervoor dat dat gebeurt zoals dat in communicatie- en marketingplannen is beschreven. Zo krijgt de communicatie de juiste kernboodschappen, ‘tone of voice’, de afgesproken vormgeving en uitstraling. Soms ondersteunen wij, soms assisteren wij, soms maken wij afgesproken producten of schakelen wij andere communicatieleveranciers in. Maar alles doen wij aan de hand van het doel, de opdracht, de vraag, de wens of de strategie van onze opdrachtgevers.

  • Communicatieplanning en marketingplan

    Er bestaan communicatie- en marketingplannen in allerlei soorten en maten. Als de communicatiestrategie al bepaald is, bestaat een communicatieplan uit het doel en welke concrete communicatiemiddelen je het beste kunt inzetten en wanneer. Er zijn talloze opties, maar vaak kiezen we voor een cross-mediale aanpak: een combinatie van off- en online communicatie. Dit kan in bepaalde gevallen ook aangevuld worden met een event op maat. Of nog simpeler: met een geïntegreerd social media plan. We maken vaak een communicatie- of marketingplan geschikt voor een lange termijn en bepalen daarin de meest doeltreffende communicatiemiddelen, binnen het beschikbare communicatiebudget.

  • Strategisch communicatieplan

    Een strategisch communicatieplan beschrijft de aanpak voor de lange termijn om een communicatiedoel te realiseren. Vaak vormen diverse gesprekken met de opdrachtgever of een communicatieworkshop de basis voor de strategie. We beschrijven in dit plan nauwkeurig wat je wilt bereiken, de geselecteerde doelgroepen en de gekozen kernboodschap, die leidt tot een zo doeltreffend mogelijk resultaat. We beschrijven ook de ‘tone of voice’ (zakelijk of informeel), op welke wijze de doelgroepen het best benaderd kunnen worden (groepsgewijs of individueel) en de aard van de in te zetten middelen (on- en offline of een combinatie daarvan).

Design Style Switcher