fbpx

Secretariaat & Projectondersteuning

Secretariaat en projectondersteuning, Waddinxveen, Communicatie, Design, Vormgeving, teksten, schrijven, het grootste communicatiebureau van waddinxveen, gouda, boskoop, reeuwijk, interviews, teksten

Secretariaat & Projectondersteuning

Voor besturen van stichtingen en verenigingen, zoals ondernemers- en vakverenigingen, verzorgen we (bestuurs-)secretariaten. Dat doen we altijd in combinatie met de in- en externe communicatie. Door onze secretariaatsrol kennen we de organisatie en hun leden en kunnen ze als geen ander helpen met hun bestuurlijke zaken en communicatie & marketing.

  • Ledenadministratie- en werving

  • Bestuursondersteuning voor verenigingen & stichtingen

    In combinatie met de interne en externe communicatie van branche- en ondernemersverenigingen, ondersteunen wij de verenigingsbesturen. Als uitvoerend secretaris of bestuursadviseur regelen wij de vergaderingen, monitoren en adviseren wij over de uitvoering van beleid, doen of begeleiden we onderzoek en adviseren we bij het opstellen van nieuw beleid. We fungeren als rechterhand en helpen zo de verenigingen hun doelen te verwezenlijken. TekstUeel – communicatie is sterk in communiceren en organiseren, en in dergelijke combi-functies komen onze sterkten helemaal tot hun recht!

  • Projectondersteuning

    Soms leidt de ondersteuning die we aan Stichtingen en verenigingen leveren tot de samenwerking van grote projecten. Bijvoorbeeld bij de fusie van verenigingen of andere grootschalige reorganisaties. Die ondersteuning is vaak secretarieel van aard, maar we adviseren ook over organisatorische onderwerpen. Bijvoorbeeld over de statuten, de governance en de inrichting van commissies. En vanzelfsprekend nemen we de interne communicatie voor onze rekening. Want communiceren én organiseren, daarin zijn we sterk!

Design Style Switcher