Gemeente Waddinxveen

Waddinxveen verwelkomde in 2020 haar 30.000e inwoner en het inwoneraantal groeit nog steeds. Om die reden wordt er veel gebouwd én is promotie belangrijk. Om nieuwe inwoners en ondernemers te trekken en de huidige enthousiast te houden. Onze roots liggen in Waddinxveen en we staan de gemeente op verschillende manieren bij om hun doel te behalen. Soms zijn dat langlopende woningbouwontwikkelingen, zoals ’t Suyt waarbij we al jaren betrokken zijn, een participatieplan voor maakten én de volledige communicatie doen. Of een project als het Sleutelkwartier, de wijk waar we gevestigd zijn en waarin we ondersteunen met events of met de organisatie van participatiebijeenkomsten. Daarnaast zorgden we voor begeleiding bij de invoering van de 3 D’s bij de gemeente, ondersteunen we bijzondere projecten zoals Waddinxveen dát werkt! en maakten (en maken!) we tal van producten: cartoons en infographics om taaie kost over de begroting of jaarrekening van de gemeente toegankelijk te maken. En met de burgemeester nemen we al jaren video’s op over verschillende onderwerpen, onder de naam Vertel Waddinxveen.

Infographics | Cartoons | Arbeidsmarkt communicatie | Video’s en vlogs | Uitnodigingen | Prezi’s | Posters | Nieuwjaarskaarten | Postercampagnes | Beleidsdocumenten | Openingsfeest | Participatie-avonden | Interviews | Digitaal Toegankelijke websites en pdf’s | Citymarketing

Voorbeelden

Cartoons

Video’s

Posters

Campagnes

Participatieavonden

Openingsfeest

Dit team heeft gewerkt aan deze case

Ik kan je hier meer over vertellen
Karin
Hannah