Participatie & (omgevings) communicatie

Inbreng & betrokkenheid

Publieksparticipatie bij nieuwe omgevingsplannen is super belangrijk. En dat heeft alles met communicatie te maken. Wij hebben ons gespecialiseerd op dit onderwerp en helpen projectontwikkelaars en gemeenten met hun stakeholdermanagement. Zo maken we plannen voor de aanpak voor de participatie en doen ook de uitvoering. Wij organiseren en begeleiden informatie- en inloopbijeenkomsten, steeds vaker in digitale vorm. En we pakken de omgevingscommunicatie op. Dat doen we door projectwebsites te ontwikkelen, met infopagina’s in kranten, (digitale) nieuwsbrieven en door mensen te informeren via sociale media. Participatie en omgevingscommunicatie is één van onze specialisaties!

“In bouwprojecten is de inbreng en betrokkenheid van de omwonenden en andere belanghebbenden steeds belangrijker. Participatie is daarom één van de pijlers van de Omgevingswet die in 2024 in Nederland van kracht wordt. Wij weten hoe je mensen het best betrekt bij projecten en hoe je projectcommunicatie het beste kunt doen. We hebben jarenlange ervaring met woningbouw- en infraprojecten, spreken de taal van de overheid én van vakinhoudelijke specialisten en kunnen dat vertalen naar voor iedereen begrijpelijke tekst. We werken graag volgens de participatieladder. Daarmee kiezen we voor verschillende belanghebbenden een andere participatie-aanpak. Succes verzekerd!”

Ishani Abdoelgafoer

Specialist Participatie & (omgevings)communicatie

Zij gingen je voor

Logo Vastbouw
Logo Gemeente Gouda
Logo Vastbouw
Logo White House Development
Logo Sleutelkwartier
Logo park triangel
Logo Sleutelkwartier
Logo Sleutelkwartier