Duurzaam &
Energietransitie

Duurzaamheidscommunicatie 

Nederland moet volgens het Klimaatakkoord in 2030 haar CO2-uitstoot flink verminderen. En daar werken gemeenten en allerlei andere organisaties hard aan. Bijvoorbeeld met projecten om woningen te verwarmen met duurzame energie in plaats van aardgas. Dat heet de energietransitie en wij weten goed wat daar binnen speelt. Net als bij andere duurzaamheidsthema’s, zoals de circulaire economie of de klimaatverandering, waarbij we in sommige seizoenen vernatten (door grote regenbuien) en in andere juist weer verdrogen (door het ontbreken van regen). Wij ondersteunen gemeentes en andere organisaties bij de overstap van fossiele brandstoffen naar alternatieven. En adviseren en ontwikkelen allerlei vormen van duurzaamheidscommunicatie, waaronder het organiseren van infoavonden, het maken van websites, filmpjes en informatiemateriaal én social en google ads campagnes. Duurzaamheidscommunicatie is één van onze specialisaties!

“In Nederland hebben wij gezamenlijk de uitdaging om de klimaatdoelstellingen die in Parijs gemaakt zijn, te behalen. Elke gemeente maakt daarvoor op lokaal niveau de Transitievisie Warmte. Dit is een document waarin de wijkaanpak staat omschreven om van het aardgas af te gaan. Daarnaast wordt er regionaal gekeken naar alternatieven voor warmte en elektra, dit gebeurt in de Regionale Energie Strategie. Zelf ben ik hier ook bij aangesloten als Jong-RES vertegenwoordiger voor de regio Midden-Holland. Als bureau weten wij wat er speelt en houden ontwikkelingen in de gaten. Deze soms ingewikkelde materie, die elkaar ook nog wat overlapt, weten wij duidelijk te vertalen voor bewoners.”

Manon van de Graaf

Specialist Duurzaam & Energietransitie

Zij gingen je voor

Logo Gemeente Gouda