Stichting ZO!

Stichting Zuidplas Ondersteunt is een initiatief van gemeente Zuidplas. Met de oprichting van deze stichting is er één plek (website) gecreëerd waar alle inwoners van Zuidplas terecht kunnen met hulpvragen over zorg en ondersteuning. Voorheen kon dat bij het Sociaal Team Zuidplas, Welzijn Zuidplas, Wmo-consulenten, opbouwwerk en een gedeelte van het CJG Zuidplas. Tof om daaraan mee te mogen werken! Voor een periode van zes weken waren wij intensief betrokken bij de werkgroep en werd de nieuwe website gemaakt. Natuurlijk gaven wij, vanuit onze ervaring, waar nodig advies over de vormgeving en opbouw van de website. Maar onze grootste taak was het schrijven van makkelijk te lezen webteksten. De input stond op veel verschillende sites. Een flinke klus! Uiteindelijk schreven wij zo’n 60 teksten, stemden deze af met de juiste partij en vulde voor de live gang van 1 juli 2021 de compleet nieuwe website van Stichting ZO!.

Advies | Schrijf- en Redactiewerk

Voorbeelden

Webteksten

Dit team heeft gewerkt aan deze case

Karin