Detacheren van communicatie-specialisten

Het gaat goed met de economie en bedrijven hebben het heerlijk druk. Om al het werk aan te kunnen, maken velen gebruik van tijdelijke medewerkers. Sommigen huren die in bij een uitzendbureau, anderen kiezen voor detachering. Wanneer kies je nu voor welke vorm?

‘Inhuren voor algemeen werk’ – ‘detacheren voor specialisten’

Je huurt uitzendkrachten in als de werkdruk een korte piek vertoont. Bij een uitzendbureau klop je doorgaans aan als je iemand een dag, een week of een maand nodig hebt. Meestal is dat voor algemene werkzaamheden waar geen lange inwerktijd voor nodig is, zoals productiewerk, secretariële functies of horeca-klussen. Zoek je echter tijdelijk een vakspecialist, zoals een communicatieadviseur met veel kennis en ervaring, dan kom je meestal uit bij detacheren. Detacheren is het inhuren van hoogwaardig personeel op basis van langere overeenkomsten.

Bij inhuur zit je op geen enkele manier vast aan een uitzendkracht. Wordt de ingehuurde medewerker ziek of voldoet hij of zij niet, dan regelt het uitzendbureau snel een vervanger. Detachering lijkt op uitzenden, maar is dus voor langere tijd en met van te voren vastgelegde werkuren. Je hebt met de gedetacheerde vakspecialist een vastere relatie dan bij inhuur en de ‘gedetacheerde’ is voor langere tijd betrokken bij jou en jouw klus. Met zijn of haar expertise brengt de gedetacheerde bovendien frisse ideeën in waar vast personeel misschien niet zo gauw aan denkt. De ervaringen die ze hebben opgedaan in andere bedrijven, zetten ze graag bij jou in.

Bij detachering draagt het detacheringsbureau de werkgeversrisico’s voor de gedetacheerden, bijvoorbeeld bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding). Omdat het detacheringsbureau deze risico’s draagt, worden deze werkgeverskosten en het risico verdisconteerd in het uurtarief. Het voordeel van detachering is dat je makkelijk en snel aan hoogopgeleid personeel kan komen. Via detachering kun je met mensen aan de slag die jij hebt uitgekozen, want het detacheringsbureau biedt keuzemogelijkheden via sollicitatiegesprekken met professionals. Zo kunnen jullie beiden – opdrachtgevers en professionals – kijken of het klikt.

Onze bedrijfservaring krijg je er gratis bij

Ons communicatiebureau TekstUeel – communicatie groeit de laatste jaren sterk en we krijgen regelmatig nieuwe vragen voor dienstverlening. Die groei komt mede doordat we veel tijd en aandacht besteden aan de begeleiding van onze medewerkers en onze opdrachtgevers zagen dat. En nu krijgen we ook steeds vaker vragen of we medewerkers voor enige tijd kunnen detacheren. Dat is bijvoorbeeld voor tijdelijke vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof, maar ook voor extra ondersteuning tijdens drukke tijden en in speciale projecten. Onder ons merk FlexUeel – detachering hebben we nu een aantal medewerkers via detachering geplaatst. We detacheren met name communicatie-medewerkers en -adviseurs. Dat kunnen bijvoorbeeld strategische communicatieadviseurs zijn in bouw- en ontwikkelingsprojecten, eventmanagers, beheerders van websites en sociale media, grafische vormgevers, enzovoort. Omdat we zelf uit het communicatie-vak komen, kunnen we ze uitstekend begeleiden. Niet alleen op het gebied van HRM, maar ook met vakinhoudelijke tips. Behalve de expertise van de gedetacheerden, krijg je de ervaring van ons bedrijf ‘er dus gratis bij’. En die meerwaarde wordt door onze opdrachtgevers als zeer waardevol ervaren.

Wat vinden onze opdrachtgevers belangrijk?

We horen dat ze het goed vinden om regelmatig nieuwe mensen in hun onderneming te hebben. Ze komen met nieuwe ideeën en sporen de oude kern aan. Een combi van ‘vaste’ mensen die al langere tijd bij je werken en nieuwe mensen is ideaal. Behalve de kennis en ervaring van de gedetacheerde, vinden opdrachtgevers het belangrijk, dat detacheerders zich snel kunnen inleven in de cultuur van het bedrijf en relaties leggen met hun nieuwe collega’s. En ten derde doet het detacheringsbureau er toe. Er zijn er bij die de detachering alleen maar administratief en contractueel regelen. Maar ook, die op de achterbank met de gedetacheerde meerijden en ook vakinhoudelijk vinger aan de pols houden. En de gedetacheerde tips en adviezen geven, waarmee ze de opdrachtgever kunnen steunen. FlexUeel – detachering is zo’n detacheerder van de laatste categorie.

Wil je meer weten?

Heb je interesse in onze detachering van communicatie-specialisten? Of van andere aspecten van ons communicatie-vak? Neem contact op met Karin Jongkind (via 0182 636 113 of karin@tekstueel-communicatie.nl). Of laat je telefoonnummer achter en dan bellen we jou voor een vrijblijvende afspraak.

Ook interessant?